Servicii Topografice Vaslui

 • Proiectarea si executia indesirii retelei topografice de sprijin (planimetric si altimetric)
 • Proiectarea si executia retelei topografice de sprijin si ridicare (planimetric si altimetric)
 • Efectuarea ridicarilor topografice la diversi parametri de precizie
 • Realizarea calculelor aferente cu ajutorul programelor dedicate
 • Intocmirea planului analogic si digital
 • Intocmirea modelului analogic si digital 3D
 • Intocmirea profilelor longitudinale ale cailor de comunicatie
 • Intocmirea profilelor transversale ale cailor de comunicatie.
 • Proiectarea si executia retelei de trasare (planimetric si altimetric)
 • Proiectarea si executia retelei de urmarire (planimetric si altimetric)
 • Trasarea axelor constructiilor
 • Trasarea punctelor caracteristice ale constructiilor
 • Trasarea punctelor de detaliu ale constructiilor
 • Trasarea verticalei la nivelele superioare ale constructiilor
 • Trasarea verticalei in groapa de fundare
 • Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale constructiilor
 • Transmiterea cotelor in groapa de fundare
 • Calculul terasamentelor
 • Supravegherea comportarii cladirilor in timpul constructiei si dupa finalizarea acesteia
 • Supravegherea versantilor si monitorizarea alunecarilor de teren
 • Proiectarea si realizarea retelelor de ├«ndesire pentru lucrari de specialitate
 • Lucrari de topografie inginereasca specifice pentru construirea sau urmarirea in timp a constructiilor industriale si/sau civile: Tasari, deplasari 3D
 • Trasari de cote dupa proiect etc.
 • Lucrari topografice pentru delimitarea organizarii de santier, trasarea axelor principale si secundare ale constructiilor
 • Ridicari topografice necesare proiectelor de infrastructura ( drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, electricitate, etc.)
 • Monitorizarea si actualizarea bazei de date a starii volumelor din stocuri pentru diverse santiere
 • Nivelment de joasa si inalta precizie
 • Consultanta de specilitate
 • Asistenta topografica de santier ( constructii/reabilitari drumuri, constructii civile, industriale, hidrotehnice si agricole )
 • Asistenta de specialitate in proiecte de Imbunatatiri Funciare si Dezvoltare Rurala
 • Asistenta de specialitate in santiere navale
 • Asistenta de specialitate pentru studii speologice
 • Asistenta de specialitate in santiere arheologice
 • Profile longitudinale si transversale
 • Determinari GPS