Legislatie cadastru

Lege

 • Legea nr. 7 din 1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare;
 • Legea nr. 499 din 2004 privind aprobarea OUG nr. 41 din 2004 pentru modificarea si completarea legii nr. 7;
 • Decret lege nr. 115 din 1938 privind unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare;
 • HG nr. 1210 din 2004 privind organizarea si functionarea ANCPI;
 • Legea nr.18 din 1991 Legea fondului funciar;
 • Legea nr.50 din 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;
 • Legea nr.7 din 1996 Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare;
 • Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
 • Legea nr.1 din 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997;
 • Legea nr.10 din 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;
 • Ordonanta de Urgenta nr.70 din 2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
 • Legea nr.78 din 2002 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
 • Ordonanta de Urgenta nr.41 din 2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
 • Legea nr.499 din 2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
 • OG nr. 10 din 2000 privind activitatea persoanelor fizice si juridice autorizate;
 • Legea nr.247 din 2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente;
 • Hotararea de Guvern nr.1647 din 2006 privind aprobarea Planului de realizare a cadastrului general pe anul 2007;
 • Legea nr. 217/2007, pentru stabilirea criteriilor de baza a taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii documentatiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciara a terenurilor agricole;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completariie ulterioare;
 • Legea nr. 114/1996, Legea locuintei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordine

 • Ordinul nr. 785/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara.
 • Ordinul nr. 534/2001 al ministrului administratiei publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara.
 • Ordinul nr. 108/2010 al directorului general al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei.
 • Ordinul comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrului administratiei si internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol.

A se vedea de asemenea

 • Ordinul nr. 785/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara.
 • Ordinul nr. 534/2001 al ministrului administratiei publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara.
 • Ordinul nr. 108/2010 al directorului general al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei.
 • Ordinul comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrului administratiei si internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol.