Certificat energetic Vaslui

        Reducerea consumului de energie si eliminarea risipei de enrgie se numara printre principalele obiective ale Uniunii Europene (UE). Sprijinul UE pentru imbunatatirea eficientei energetice se va dovedi decisiv pentru competitivitate, securitatea aprovizionarii si respectarea angajamentelor asumate in cadrul Protocolului de la Kyoto privind schimbarile climatice. Exista un potential semnificativ de reducere a consumului, in special in sectoarele mari consumatoare de energie, cum sunt cladirile, industria producatoare, conversia energiei si transporturile. La sfarsitul anului 2006, UE s-a angajat sa reduca consumul anual de energie primar cu 20% pana in 2020. In vederea atingerii acestui obiectiv, UE actioneaza pentru a mobiliza opinia publica, factorii de decizie si operatorii de pe piata, precum si pentru a stabili standarde minime de eficienta energetica si norme de etichetare a produselor, serviciilor si infrastructurilor.

        Certificat de performanţă energetică a clădirii – document elaborat conform metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară şi finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum şi cantitatea de emisii în echivalent CO(2) .

        Studiu privind utilizarea unor sisteme alternative de eficienta ridicata ( Studiu S.A.E.R )  este un document ce analizeaza potentialul investitiei din punctul de vedere al utilizarii rationale si eficiente a resurselor naturale regenerabile ( solara, eoliana, microhidroenergetica, geotermala, pompe de caldura ) si determina modul in care sunt satisfacute cerintele tehnice si economice impuse de utilizarea proiectului de investitii proprii sau al afacerii. Studiu privind utilizare unor sisteme alternative de eficianta ridicata a fost introdus obligatoriu pentru obtinerea autorizatiei de construire prin certificatul de urbanism odata cu modificarea legii 372/2005 privind performanta energetica .

          Audit energetic al clădirii – totalitate a activităţilor specifice prin care se obţin date corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri/unităţi de clădire şi, după caz, de identificare şi de cuantificare a oportunităţilor rentabile de economisire a energiei prin identificarea soluţiilor de creştere a performanţei energetice, de cuantificare a economiilor de energie şi de evaluare a eficienţei economice a soluţiilor propuse cu estimarea costurilor şi a duratei de recuperare a investiţiei, precum şi de elaborare a raportului de audit energetic;

        Auditor energetic pentru clădiri – persoană fizică atestată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care are dreptul să realizeze auditul energetic pentru clădiri/unităţi de clădire şi să întocmească certificatul de performanţă energetică şi raportul de audit energetic .

Certificatul de performanta energetica se acorda :

 • La clădiri existente înainte şi/sau după reabilitare.

        – Pe baza raportului de audit energetic elaborat de auditorul energetic autorizat.

 • La clădiri noi, la recepţia finală a lucrărilor

– Pe baza proiectului si a evaluării măsurii în care au fost respectate prevederile proiectului referitoare la măsurile de conservare a energiei

Se consideră clădiri noi – cele cu o vechime de până la 2 ani

Cladiri pentru care se elaboreaza Certificatul de performanta energetica:

 • Clădiri de locuit (locuinţe, cămine, hoteluri, moteluri, internate, aziluri etc. )

 • Clădiri comerciale

 • Clădiri pentru alimentaţie publică

 • Clădiri pentru cultură şi divertisment

 • Clădiri pentru învăţămînt

 • Clădiri pentru transport

 • Clădiri pentru ocrotirea sănătăţii

 • Clădiri pentru cultură fizică şi sport

Cladiri pentru care nu se elaboreaza Certificatul de performanta energetica ( Conform legii 372/2005 actualizata art.7 ) :

 • clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;

 • clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;

 • clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;

 • clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;

 • clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 m². 

Certificarea energetica presupune :
 • Estimarea consumurilor de energie primară şi a emisiilor de CO2

 • Incadrarea clădirii într-una din clasele de performanţă energetică (A…G);

 • Acordarea unei note energetice pentru clădire (20…100)

 • Compararea clădirii reale cu o clădire virtuală denumită “clădire de referinţă”

 • Utilizarea Certificatului de Performanta energetica la întocmirea documentaţiei de avizare a proiectului sau a lucrărilor de reabilitare.

Utilitatea certificatului de performanta energetica :

 • receptia imobilului

 • vanzarea imobilului

 • inchirierea imobilului

 • reabilitarea termica a imobilului si/sau instalatiilor acestuia

Valabilitatea Certificatului de Performanta Energetica :

Valabilitatea unui CPE este de 10 ani, de la data eliberării înscrisă în certificat, cu excepţia situaţiei în care, pentru clădirea/unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice ale acesteia ( Conform legii 372/2005 actualizata art.18 alin. 2 ).